Σ’ αυτή την ενότητα θα αναλυθούν τα θέματα: Τι είναι και τι δεν είναι το merchandising, Το Merchandising και η Ζήτηση των Προϊόντων, Το προϊόν, Η αλυσίδα προσφοράς, Η τιμή, Το κατάστημα, ο πωλητής και ο πελάτης, Το Merchandising και τα Συμπεριφορικά Οικονομικά.