Η μικρομεσαία Επιχείρηση στον τομέα του Εμπορίου, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, Βασικές Μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας, Η Γέννηση της Καινοτόμου Ιδέας, Αξιολόγηση Καινοτόμου Ιδέας, Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Καινοτόμου Ιδέας, Η καινοτομία στο Ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, Οικολογική Καινοτομία, Χρηματοδότηση της καινοτομίας, Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιτυχημένης στρατηγικής Καινοτομίας