Με το συγκεκριμένο μάθημα μας δίνεται η δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με μία καινοτόμα μορφή επιχειρηματικότητας, την πράσινη επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για τη σύγχρονη τάση την οποία έχουν υιοθετήσει οι περισσότερες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια.