Η Ενότητα «Πώς να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη εμπορική επιχείρηση» είναι στην πραγματικότητα μια πολυθεματική Ενότητα. Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει σε σχέση με το περιεχόμενό της, είναι να συνειδητοποιήσει ο εκπαιδευόμενος ή ο αναγνώστης ποιες είναι οι ενέργειες ή δράσεις στις οποίες πρέπει να προβεί ένας νέος (επίδοξος) επιχειρηματίας, αλλά και ένας που ήδη λειτουργεί ως τέτοιος, προκειμένου να θέσει τα θεμέλια ή να διαμορφώσει τις συνθήκες για μια επιτυχημένη εμπορική επιχείρηση.