Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει σε σχέση με το περιεχόμενο της Ενότητας «Επιτυχημένες πωλήσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις» είναι να συνειδητοποιήσει ο εκπαιδευόμενος ποιες είναι οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει για να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις υποχρεώσεις του ως ένας νέος σύγχρονος πωλητής. Οι ήδη υπάρχοντες πωλητές θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν τις γνώσεις τους και τις δυνατότητές τους αλλά και να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους.