Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχο να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος μια σφαιρική άποψη για τις τεχνικές των διαπραγματεύσεων που σχετίζονται με τις αγορές και πωλήσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις.