Η Ενότητα «Στελέχωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εμπορικής επιχείρησης» θα εφοδιάσει το νέο καθώς και τον έμπειρο επιχειρηματία με γνώσεις και πρακτικές για την αποτελεσματική στελέχωση της επιχείρησής του, την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του, τη διατήρηση των ικανών υπαλλήλων του και την εξασφάλιση εκείνου του εργασιακού κλίματος που θα παρακινήσει όλο το ανθρώπινο κεφάλαιο να εργασθεί, προσφέροντας τον καλύτερό του εαυτό, για την επιβίωση της επιχείρησης, την προσδοκώμενη ανάπτυξη και την επίτευξη των εκάστοτε επιχειρηματικών στόχων.