Η ενότητα "Διεθνοποίηση εμπορικών επιχειρήσεων" έχει ως στόχο να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος σφαιρική άποψη για τα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διεθνοποίηση των εμπορικών επιχειρήσεων, με κύριο άξονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.