Η ενότητα "Διαχείριση αποθήκης εμπορικών επιχειρήσεων" έχει ως στόχο να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος μια σφαιρική άποψη για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης, με κύριο άξονα την αποθηκευτική δραστηριότητα.