Η Ενότητα «Διοίκηση της μικρής οικογενειακής εμπορικής επιχείρησης» περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει σε πρώτο επίπεδο κάποιος ο οποίος ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο στόχος της Ενότητας αυτής είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στη φιλοσοφία της σημερινής σύγχρονης επιχείρησης και να τους δώσει τα εφόδια για να μπορέσουν να διευρύνουν τις γνώσεις που ήδη έχουν μέσα από την παρουσίαση των κυριότερων συστατικών της.